Deelname aan de yogalessen van energierust.nl is op eigen (medisch) risico.
Bij twijfel is het raadzaam altijd vooraf bij de (huis)arts of medisch specialist advies in te winnen over het al dan niet deelnemen aan de lessen.

Energierust.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen, noch voor enig lichamelijk of psychisch letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.

Energierust.nl respecteert ieders privacy en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt (volgens AVG richtlijnen).

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van energierust.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van de website www.energierust.nl her te gebruiken.

Laatst bijgewerkt op 14 november 2021