Deelname aan de workshops van energierust.nl zijn altijd op eigen (medisch) risico. Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst een (huis)arts of specialist te raadplegen of het voor jou verantwoord is, om aan de workshop te gaan deelnemen.

Energierust.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen, noch voor enig lichamelijk of psychisch letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.

Energierust.nl respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt (volgens AVG richtlijnen).

Het intellectueel eigendom van de website en het werkboekje bij de workshop berust bij energierust.nl. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van energierust.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van de website www.energierust.nl of het werkboekje bij de workshop her te gebruiken.

Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Vol is vol.